martes, 3 de febrero de 2009

TEODOR LLORENTE (Valencia, 1836-1919).
La fulla

 
Imitació d'Arnault

Solta de l’arbre, on vas tu?
On vas, pobre fulla morta?
-Jo no ho sé; vaig on me porta
el vent que volant em du.

Des del dia que arrancà
la rama en què naixquí
jo vaig del bosc al jardí,
de les muntanyes al pla.

I no em queixe. Què he de fer?
Vaig on van totes les coses,
com les fulles de les roses,
com les fulles del llorer.
-----

No hay comentarios: